Services

PROFESSIONEL SPARRINGspartner OG RÅDGIVNINGTil din virksomhed

Hos DEWI Consult tilbyder vi at være din professionelle sparringspartner, som er med hele vejen for at støtte op om ledelsen, processen og kan ligeledes tage aktiv del i selve implementeringen.

Strategi / BSC

Vi baserer vi altid vores arbejde på et fundament af viden og indsigt. Derfor er det første skridt i vores strategiproces en analysefase, hvor vi tager udgangspunkt i eksisterende materialer og planer. Ofte er der behov for at tilvejebringe ny information og viden.

Analyserne kan være kvalitative, kvantitative eller en kombination heraf. Med udgangspunkt i den tilgængelige viden udarbejdes handlingsplaner og foretages prioriteringer samt en vurdering af det ressourcebehov som kræves for at strategien fører til at Visionen opfyldes.

Opgaven kan variere fra, forretningsstrategi, kommunikationsstrategi eller andre målrettede strategiske tiltag. Der fastsættes succeskriterier, mål og milepæle, for at sikre at strategien opnår størst mulig forankring i organisationen.

Balanced Scorecard (BSC) er et styrings- og ledelsesværktøj, som viser sammenhæng imellem virksomhedens strategi og handlinger, samt bygger bro mellem strategi, vision og daglig drift, herunder at de økonomiske målsætninger og KPI’ere realiseres.

Eksekvering

Vi assisterer omkring operationalisering af strategien og mobilisering af organisation til eksekvering. Vi har mange års implementeringserfaring, såvel teoretisk som praktisk. Vores tilgang er altid tilpasset den konkrete situation med stærkt fokus på, at det vi gør sammen med ledelsen, fører til de ønskede resultater.

En god Eksekveringsmodel er kendetegnet ved:

at kunne omsætte strategi & mål til operationelle planer, aktiviteter og budgetter.
at involvere ledelse og nøglepersoner samt udvikle organisationens evne til at eksekvere.
at have de nødvendige værktøjer og processer til systematisk at styre eksekveringen,
at integrere Strategiplanen i virksomhedens ledelsesmodel (Governance)

Vores erfaring viser, at Ambition, Enkelthed, Ansvarlighed, Vedholdenhed og Konsekvens er nogle af de væsentligste faktorer der fører til en succesfuld Eksekvering.

Change Management

Det er ikke altid, at medarbejdere er lige omstillingsparate. Det er afgørende, at organisationen formår at omstille sig som et hele, når der skal implementeres forandringer. Derfor er der behov for en professionel sparringspartner, som formår at navigere virksomheden sikkert igennem forandringsprocessen for at opnå de bedst mulige resultater.

Effektiv forandringsledelse sikres bedst med en klar kommunikation. Hvis ledelsen ikke får kommunikeret forandringsvisionen ud til hele virksomheden, vil medarbejderne aldrig kunne se formålet med forandringerne, alle skal have en klar forståelse af, hvad forandringen skal resultere i og hvad det indebære for den enkelte. 

Sparringspartner

Der er uendelige muligheder, men også faldgruber, når man driver virksomhed. Derfor kan det ofte være godt at have en uvildig sparringspartner med på de problemstillinger eller strategiske overvejelser, man står overfor.

Som Bestyrelse og Direktion er det altid sundt at få input udefra og sparre med andre, der har været det samme sted som dig. En sparringspartner kan bidrage med værdifuld rådgivning. Det behøver ikke være en, der har erfaring inden for netop din branche, blot vedkommende har stået over for nogle af de samme udfordringer, som du bliver mødt af.

Mange virksomheder har tilknyttet en sparringspartner til at rådgive dem om alt fra vækst, organisationsudvikling, økonomistyring til marketing og idéudveksling.

Ud over sparring og rådgivning, har vi specialiseret os i at hjælpe virksomheder med at eksekvere deres strategier, planer og projekter for at opnå deres vækstpotentiale.

Projekt ledelse

Mange virksomheder har gavn af at få en professionel projektleder (PMO) ind i deres firma. Ikke alene kan han hjælpe med at etablere og forbedre projektledelsesprocedurer, de kan også dele deres viden med de faste medarbejdere og sikrede derved virksomhederne fortsat vækst.

  • Vores opgave er sikre at projekterne gennemføres forsvarligt:
  • Sikre, at projektledelsesmetoder og værktøjer samt processer etableres
  • Tilbyde støtte til projektstatusrapportering og sporing
  • Yde støtte og indsigt til program- og projektledere
  • Definere og udvikle styringsindikatorer
  • Føre tilsyn med drift projektplanlægning, rapportering, risikostyring og budgetkontrol

Står I og mangler en PMO i jeres organisation, så kan DEWI Consult træde til med kort varsel og sikre at projektet gennemføres sikkert og forsvarligt med løbende afrapportering til ledelsen.

Interim Management

Med en Interim Manager, får du både erfaring og kompetencer stillet til rådighed i den periode, hvor du har brug for det. Behovet kan variere fra enkelte dage hver uge / måned til fuld tid.

Uanset det specifikke behov, så er du garanteret høj kvalitet og mulighed for hurtig opstart så arbejdsopgaverne kan videreføres indtil en permanent løsning er fundet.

Interim Management kan med fordel anvendes i følgende situationer:

  • Manglende kompetencer
  • Overgang mellem to ansættelser
  • Perioder med spidsbelastninger
  • Længerevarende fravær i nøglepositioner

En Interim aftale kan løbende tilpasses i takt med at behovene ændre sig – der afregnes kun for aktuel medgået tid, så ingen faste omkostninger.