RÅDGIVNING til virksomheder DER SKABER RESULTATER

Professionel sparring og rådgivning til virksomheder til Bestyrelse og Direktion

Råd og støtte

Mange års erfaring

Høj faglighed

Tæt samarbejde

Rådgivning til virksomhederMed støtte og sparring

Alle opgaver udføres i tæt samarbejde med virksomhedens ledelse samt relevante nøglepersoner i organisationen for at sikre en høj kvalitet og stor grad af forankring i organisationen. 

Strategi / BSC

Det første skridt i vores strategiproces er en analysefase, hvor vi tager udgangspunkt i eksisterende materialer og planer.

Eksekvering

Vi assisterer omkring operationalisering af strategien og mobilisering af organisation til eksekvering.

Change Management

Medarbejdere er ikke altid lige omstillingsparate. Det er afgørende, at organisationen formår at omstille sig som et hele.

Sparingspartner

Det kan være afgørende at have en uvildig sparringspartner med på de beslutninger eller strategiske overvejelser, man står overfor.

Projekt ledelse

Virksomheder har gavn af at have en professionel projektleder (PMO) til rådighed for at hjælpe med at etablere og forbedre projektledelsesprocedurer, så projekter ikke fejler.

Interim Management

Med en Interim Manager, får du både erfaring og kompetencer stillet til rådighed i den periode, hvor du har brug for det.

Behov for et erfarent firma, som tilbyder rådgivning til virksomheder?

DEWI Consult levere sparring og rådgivning der skaber overblik over eksisterende aktiviteter, processer, produktivitet, forretnings- & finansielle mål og KPI’ere, – hvilket er forudsætningen for at kunne tilpasse virksomhedens strategi og planer, når markedet ændrer sig.

Vi har fokus påMINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

MMV-segmentet bliver ofte ramt af en hverdag hvor drift, kunder og administration kræver organisationens fulde opmærksomhed. Viljen og forståelsen er tit til stede, men der mangler hænder og hoveder i en travl hverdag. 

Hastigheden i vores omskiftelige samfund udfordrer mange virksomheder fordi man ikke har nået at tilpasset organisationen med de nødvendige ressourcer og kompetencer.

I mange tilfælde er opgaverne ikke så store, at det berettiger til en fuldtidsansættelser, her kan man med fordel anvende eksterne ressourcer i en periode til opgaven er løst.

Vores samarbejdspartnere

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et..